Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt arbete för utsatta grupper både i Finland och dess närområden. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och dess närområden. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsens syfte

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden är en stiftelse som grundats av senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd, speciellt åt socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner, ej heller vetenskaplig forskning.

Ansökan om understöd

Ansökningarna för understöden för år 2024 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2024. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökan

Ansökningarna för understöden för år 2024 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2024 Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Beviljade medel

Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2023 dela ut bistånd om sammanlagt 319.500 euro enligt bifogade lista och ett särskilt understöd om 15.000 euro för Ukraina genom Unicef.

Aktuellt

Ansökningarna för år 2024

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse som grundats av Senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2023 utdelade stiftelsen...

läs mer

Beviljade medel 2023

Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2023 dela ut bistånd om sammanlagt 319.500 euro och ett särskilt understöd om 15.000 euro för Ukraina genom Unicef. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.

läs mer

Ansökningarna för år 2023

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse som grundats av Senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2022 utdelade stiftelsen 121...

läs mer

Beviljade medel 2022

En lista över de beviljade medlen för år 2022 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen bistånd om sammanlagt 336.500 euro . Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. 

läs mer

Ansökningarna för år 2022

Ansökningarna för år 2022 skall senast 31.1.2022 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2022 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

läs mer

Beviljade medel år 2021

En lista över de beviljade medlen för år 2021 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 122 understöd om 315.500,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. 

läs mer

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors