Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsens syfte

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden är en stiftelse som grundats av senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd, speciellt åt socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner, ej heller vetenskaplig forskning.

Ansökan om understöd

Ansökningarna för understöden för år 2019 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2019. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökan

Ansökningarna för understöden för år 2019 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2019. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Beviljade medel

Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga. År 2018 har även hjälparbete för asylsökande beaktats i utdelningen. År 2019 utdelade stiftelsen 113 understöd om sammanlagt 334.900 euro.

Aktuellt

Beviljade medel år 2019

En lista över de beviljade medlen för år 2019 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 113 understöd om 334.900 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.  

läs mer

Ansökningarna för år 2019

Ansökningarna för år 2019 skall senast 31.1.2019 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2019 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter.Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

läs mer

Beviljade medel år 2018

En lista över de beviljade medlen för år 2018 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 104 understöd om 321.850 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.  

läs mer

Ansökningarna för år 2018

Ansökningarna för år 2018 skall senast 31.1.2017 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2018 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

läs mer

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors