Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsen 7:de Mars Fonden

”Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands. Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga”

Stiftelsens syfte

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden är en stiftelse som grundats av senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd, speciellt åt socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner, ej heller vetenskaplig forskning.

Ansökan om understöd

Ansökningarna för understöden för år 2021 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2021. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökan

Ansökningarna för understöden för år 2021 skall vara Stiftelsen tillhanda senast 31.1.2021. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.

Beviljade medel

Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga. År 2019 har även hjälparbete för asylsökande beaktats i utdelningen. År 2021 utdelade stiftelsen 122 understöd om sammanlagt 315.500 euro.

Aktuellt

Beviljade medel år 2021

En lista över de beviljade medlen för år 2021 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 122 understöd om 315.500,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. 

läs mer

Ansökningarna för år 2021

Ansökningarna för år 2021 skall senast 31.1.2021 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2021 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

läs mer

Understöd för mathjälp

Stiftelsen har beviljat ett extra understöd om 50.000 euro till Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry:s medlemsföreningar för ökade mathjälpskostnader föranledda av åtgärder och undantagstillstånd i anknytning till coronaviruset. Understödet styrs genom Samaria rf till...

läs mer

Beviljade medel år 2020

En lista över de beviljade medlen för år 2020 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 132 understöd om 331.050,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.  

läs mer

Ansökningarna för år 2020

Ansökningarna för år 2020 skall senast 31.1.2020 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2020 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

läs mer

Beviljade medel år 2019

En lista över de beviljade medlen för år 2019 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 113 understöd om 334.900 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.  

läs mer

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors