Ansökningarna för år 2024

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse som grundats av Senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2023 utdelade stiftelsen...

Beviljade medel 2023

Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2023 dela ut bistånd om sammanlagt 319.500 euro och ett särskilt understöd om 15.000 euro för Ukraina genom Unicef. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.

Ansökningarna för år 2023

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse som grundats av Senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2022 utdelade stiftelsen 121...

Beviljade medel 2022

En lista över de beviljade medlen för år 2022 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen bistånd om sammanlagt 336.500 euro . Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. Beviljade medel...

Ansökningarna för år 2022

Ansökningarna för år 2022 skall senast 31.1.2022 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2022 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...