Ansökningarna för år 2022

Ansökningarna för år 2022 skall senast 31.1.2022 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2022 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

Beviljade medel år 2021

En lista över de beviljade medlen för år 2021 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 122 understöd om 315.500,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. Beviljade medel...

Ansökningarna för år 2021

Ansökningarna för år 2021 skall senast 31.1.2021 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2021 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

Understöd för mathjälp

Stiftelsen har beviljat ett extra understöd om 50.000 euro till Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry:s medlemsföreningar för ökade mathjälpskostnader föranledda av åtgärder och undantagstillstånd i anknytning till coronaviruset. Understödet styrs genom Samaria rf till...

Beviljade medel år 2020

En lista över de beviljade medlen för år 2020 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 132 understöd om 331.050,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. Beviljade medel...