Ansökningarna för år 2020

Ansökningarna för år 2020 skall senast 31.1.2020 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2020 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

Beviljade medel år 2019

En lista över de beviljade medlen för år 2019 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 113 understöd om 334.900 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. Beviljade medel...

Ansökningarna för år 2019

Ansökningarna för år 2019 skall senast 31.1.2019 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2019 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter.Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...

Beviljade medel år 2018

En lista över de beviljade medlen för år 2018 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 104 understöd om 321.850 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här. Beviljade medel...

Ansökningarna för år 2018

Ansökningarna för år 2018 skall senast 31.1.2017 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2018 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter. Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna...