En lista över de beviljade medlen för år 2022 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen bistånd om sammanlagt 336.500 euro . Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.