Ansökningarna för år 2019 skall senast 31.1.2019 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2019 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter.

Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Ansökan som inte innehåller de obligatoriska uppgifterna beaktas ej. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.