Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse som grundats av Senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2022 utdelade stiftelsen 121 understöd om sammanlagt 336.500 euro.

Stiftelsen strävar efter att stöda socialt arbete för utsatta grupper särskilt i Finland och dess närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner ej heller vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma barn och unga, under åren 2023 – 2028 särskilt för att befrämja ungdomars välmående.

Ansökningarna skall tillställas stiftelsen senast 31.1.2023. Stiftelsen har övergått till elektroniskt ansökningsförfarande; närmare information finns på stiftelsens hemsida www.sjundemars.fi. Eventuella frågor kan även riktas till stiftelsens sekreterare advokat Henrik Mattson, Hannes Snellman Advokatbyrå Ab, PB 333, 00131 Helsingfors.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att offentliggöra information om beviljade understöd såsom belopp och mottagare.

Styrelsen för Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr