Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2023 dela ut bistånd om sammanlagt 319.500 euro och ett särskilt understöd om 15.000 euro för Ukraina genom Unicef. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.