Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2024 dela ut bistånd om sammanlagt 318.550 euro enligt bifogade lista med särskilt understöd om 20.000 euro var för Ukraina och Gaza genom Unicef. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.