En lista över de beviljade medlen för år 2018 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 104 understöd om 321.850 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.