En lista över de beviljade medlen för år 2019 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 113 understöd om 334.900 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.