En lista över de beviljade medlen för år 2020 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 132 understöd om 331.050,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.