En lista över de beviljade medlen för år 2021 har publicerats. Sammanlagt utdelade stiftelsen 122 understöd om 315.500,00 euro. Ladda ner en fullständig förteckning över beviljade medel här.