Stiftelsen har beviljat ett extra understöd om 50.000 euro till Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry:s medlemsföreningar för ökade mathjälpskostnader föranledda av åtgärder och undantagstillstånd i anknytning till coronaviruset. Understödet styrs genom Samaria rf till ca 30 lokalföreningar.