Theodor Wegelius

Theodor Wegelius

Karl Theodor Aleksander Wegelius (7.3.1850 – 16.6.1932) var finländsk bankman och senator. Han avlade juris utr. kand. examen 1874 och verkade som ledamot av Föreningsbankens i Finland direktion 1875-98 och 1910-17, ordförande i direktionen för Finlands Bank 1898-06 samt senator och chef för finansexpeditionen i Leo Mechelins senat 1906-08.

Senator Wegelius deltog i ett flertal ståndslantdagar under åren 1874-1906 inom borgarståndet. Bl.a. var han ledamot av värnpliktsutskottet vid den urtima lantdagen 1899. Han gifte sig med Lilly Krank den 23.9.1875, och de fick sex barn: Walter, Anna, Carl Jakob, Ingrid, Elsa och Erik.

Theodor Wegelius instiftade Stiftelsen 7:de Mars Fonden sr ursprungligen julafton 1927.  Stiftelsen infördes i stiftelseregistret 8.5.1931 efter att stiftelselagen trätt i kraft 1.1.1931. Stiftelsen delar ut understöd årligen på stiftarens födelsedag den sjunde mars.

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors