Hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2020 mennessä. Säätiö päättää avustuksista 7.3.2020 ja ilmoittaa näistä hakijoille pian sen jälkeen.
Hakemus tehdään sähköisesti.

Käytä sähköistä hakemuslomaketta ja täytä tiedot huolellisesti. Hakemuksia, joista puuttuu pakollisia tietoja ei käsitellä. Lisätietoja saa sähköisestä hakemusjärjestelmästä.