Ansökningarna för år 2020 skall senast 31.1.2020 tillställas stiftelsen. Besluten om understöd görs 7.3.2020 och stiftelsen meddelar sökande om utfallet kort därefter.

Ansökan görs elektroniskt. Använd den elektroniska ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna omsorgsfullt. Ansökan som inte innehåller de obligatoriska uppgifterna beaktas ej. Mer uppgifter finns att tillgå i det elektroniska ansökningssystemet.